Formål og værdier

Brejning Efterskoles værdigrundlag tager udgangspunkt i, at dannelse til ansvarlige verdensborgere udspringer af mødet mellem de grundtvig-koldske skoletanker og spejderbevægelsens idegrundlag.

Brejningefterskole2021 03571

Vores tre værdier er:

Ansvar 

 • Ansvar forstås som de vanskelige og bæredygtige handlinger. Ansvaret kan forløses, når vi af fri vilje tager stilling og er modige. Muligheden for at have medbestemmelse og handle udvikler ansvarlige individer.

Fællesskab 

 • Fællesskab forstås som nysgerrig læring mellem mennesker og gensidig afhængighed. Vi tror på pligten til samtale, samarbejde, demokratiske beslutningsprocesser og demokrati som livsform. Vi udforsker og bliver klogere på historie, kulturer og overbevisning.

Bæredygtighed 

 • Bæredygtighed forstås som balancen mellem individ, fællesskab, økonomi og natur. Respekten for alt levende er grundlæggende og skal hævdes gennem oplysning, kritisk bevidsthed om ressourceanvendelse og aktiv deltagelse i udviklingen af løsninger.

 

Brejningefterskole2021 03576

Vi ønsker at give vores elever mulighed for at tage ansvar i deres eget liv

På Brejning Efterskole får eleverne også mulighed for at tage ansvar gennem de mange projekter, som vi laver. Selv store projekter som Efterskolernes dag og skolens udlandstur får eleverne lov til at ”bestemme” over.

Hver af os har et ansvar for fællesskabet og for at passe på hinanden og os selv, samt et ansvar for at bidrage positivt til fællesskaber på Brejning Efterskole og i samfundet. Fællesskabet er meget vigtigt for os. og vi udvikler det sammen.

Det er vigtigt, at vi bidrager til at skabe et liv og en hverdag, hvor der er balance mellem ressourcer og krav.

Brejningefterskole2021 06581

Frihed under ansvar

På Brejning Efterskole er det vigtigt, at vi tager ansvar for os selv, hinanden og omgivelserne. Frihed under ansvar er det bærende princip.

 • Vi skal drage omsorg for hinanden og lægge vægt på, at alle skal kunne være en del af og bidrage til fællesskabet. 
 • Vi skal være nysgerrige, eksperimenterende og lære via såvel teori som afprøvning (learning by doing).
 • Alle skal have mulighed for at bidrage med deres holdninger og ressourcer og respektere andres, så forskelligheder kan udfordres, og vi lærer af og med hinanden.

Regler

Vi har nogle få men vigtige regler, der har til formål at understøtte vores fællesskab og passe på den enkelte. Det er vigtigt, at vi møder hinanden med tillid og troen på de bedste intentioner.
Vores seks regler er: 

*Det allervigtigste er at respektere hinanden og behandle hinanden ordentligt! Vi har meget lav tolerance ved mobning eller det der ligner.

 • Eleverne skal møde til undervisningen, spisning og fælles arrangementer.
 • Eleverne skal være i egen seng om natten (undtaget toiletbesøg/sygdom eller udesovning)
 • Eleverne må ikke på skolen, eller på rejse til eller fra skolen, være i besiddelse af eller indtage nogen former for øl, vin, spiritus eller narkotiske/euforiserende stoffer.
 • Seksuel samkvem er ikke tilladt på skolen (dette handler om at beskytte, ikke at forbyde).
 • Elever skal være ikke-rygere, og rygning på skolens område er ikke tilladt – det gælder også mht. snus.

Overtrædelse af ovenstående seks regler kan medføre bortvisning fra skolen. Ved regelbrud er det skolen, der træffer afgørelse om konsekvensen, men forældre og elever inddrages altid så hurtigt som muligt.