Vil du gerne være elev på Brejning Efterskole? Her er lidt praktisk information om, hvordan du og dine forældre tilmelder dig.

Forældre/værge til eleven erklærer sig indforstået med denne ansøgning om optagelse på Brejning Efterskole at have det økonomiske ansvar i forbindelse med skoleopholdet, herunder betaling af et
udmeldelsesgebyr uden statsstøtte, såfremt skoleopholdet efter skolestart afbrydes i utide lige nu kr. 8.000,-. Dette gælder uanset afbrydelsens årsag – også hvis eleven hjemsendes pga. overtrædelse af skolens regler.
I forbindelse med indmeldelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr., som ikke tilbagebetales.

I vil efter at have udfyldt indmeldelsesformularen blive sendt videre til et betalings-site.

Tilmelding for skoleåret 2021/2022

Tilmelding for skoleåret 2022/2023

Tilmelding for skoleåret 2023/2024

Tilmelding for skoleåret 2024/2025

Tilmelding for skoleåret 2025/2026

Muligheder for unge med særlige behov

Har du særlige behov, vi skal tage hensyn til i form af fx en inklusionsaftale, specialundervisning, social støtte eller ordblindhed? Hvis ja, så klik her for at finde mere information om muligheder for unge med særlige behov på Brejning Efterskole.